Bestuur


Voorzitter: dhr P. Frenken

Secretaris: dhr G. Wikkerink

Penningmeester: dhr W. Beernink

Faunacoördinator: dhr. H. Simmelink

 

 
PR en voorlichting:

Contactpersoon is dhr. J. Ormel

 


De commissie bestaat uit  enkele leden die gezamenlijk de voorlichting verzorgen van de W.B.E. Aalten.  Begin jaren 90 is dit project gestart naar voorbeeld van de Duitse jagers vereniging waar dit Lernort natuur heet. Door de jaren heen hebben we een verzameling preparaten van ongeveer 135 verschillende soorten bijeen kunnen brengen,veelal geschonken door leden. De commissie trekt met deze en nog veel meer materiaal rond langs fairs, tentoonstellingen, scholen enz. Dat het belangrijk is om mensen de diversiteit van de dieren te tonen en over te vertellen heeft zich inmiddels wel bewezen. Het levert overal positieve reacties op.

    

Kleinwildbeheer:
            

 

Contactpersoon is dhr. W. Kämink.

 
 

Doel en samenstelling commissie wildbeheer:
De commissie heeft als doel zo goed mogelijk zicht  te houden over wat er in het veld speelt, ze realiseert dit met behulp van regiomensen. Tevens houdt de commissie zich bezig met alles wat er op praktisch gebied speelt ten aanzien van wildbeheer. De voorzitter organiseert de kleinwild tellingen en rapporteert deze in het faunaregistratiesysteem. De andere leden organiseren contactdagen en schadelijkwilddagen binnen de wbe maar ook binnen hun eigen regio.  De commissie bestaat één bestuurslid en uit 5 regiomensen.
De Regio’s zijn:     

 

 

 

Lintelo, Haart, De Heurne, Heurne/IJzerlo en Barlo/Dale/Klooster (regio noord)
              
               

Reewild:
    
Contactpersoon is dhr. S. Essink

 

Doel van de reeëncommissie:
Het in stand houden en het bevorderen van een gezonde reeënpopulatie. Op zo’n manier dat aantal en samenstelling passen bij de draagkracht van het beheergebied. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met het beperken van het aantal aanrijdingen. Dit door afschot en plaatsen en onderhouden van wildreflectoren op de gemeentelijke wegen daar waar nodig. Inmiddels staan er zo'n 450 blauwe 'spiegels'.

 

De reeëncommissie zorgt o.a. voor het organiseren van tellingen, rapporteren en in kaart brengen van de reeënpopulatie in ons werkgebied. Op basis van deze gegevens en een faunabeheerplan goedgekeurd door de provincie worden de reeën op een juiste manier beheerd door onze leden. Deze dienen dit uit te voeren op manier zoals een goed jager betaamd.

 

De reeëncommissie heeft tevens de taak om de afschottoestemmingen samen met merknummers te verdelen en uit te geven aan de leden. De afschotgegevens worden door de leden digitaal aangeleverd.

Tevens zijn we in het bezit van een drone met een warmtecamera om reekalveren op te sporen.  Om ze te behoeden van een verschrikkelijke maaidood.
Contactpersoon hierover is J. Ormel.

 

Op dit moment hebben we een geweldige reeënpopulatie in onze WBE. Door goed overleg en goede samenwerking tussen leden/jagers en de reeëncommissie kunnen we ervoor zorgen dat het ree goed beheerd wordt en dat het zich thuis blijft voelen in ons beheergebied. En dat iedereen genieten kan van dit prachtige dier.  
               

 

 

 

 

Schaderegistratie:


Contactpersoon is dhr. H. Simmelink

Heeft u schade of overlast geleden door zoogdieren of vogels,
en wilt u deze melden en/of vergoed hebben vraag dan via het contact formulier naar dhr H. Simmelink

Of ga naar
www.faunaschade.nl

 

    

  

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.