WBE Aalten

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wild beheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband, dat zorgt voor het wild dat leeft in 'haar' gebied. De wildbeheereenheid ‘Aalten’ is statutair opgericht in 1989 en is voortgekomen uit de 'Aaltense Jagersvereniging, die werd opgericht op 24 mei 1968. Het werkgebied waarbinnen de WBE Aalten actief is, ligt in de Gelderse Achterhoek. Het overlapt bijna de gehele gemeente Aalten. De totale beheer oppervlakte is ca. 7800 hectare. Het is een gebied met veel oude landschapskenmerken. De Wbe kent ca. 160 leden.

Het werkgebied is in 5 regio’s onderverdeeld met ieder een contactpersoon. Dit om de toegankelijkheid voor de leden, grondeigenaren, grondgebruikers etc.te bevorderen.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.