Wildreflectorenproject

Bij pannenkoekboerderij De Neeth hebben we op de vroege zaterdagochtend van 10 februari 2018 tweehonderd wildreflectoren uitgedeeld aan leden onze Wildbeheereenheid Aalten (WBE). Zij plaatsen de blauwe spiegels in hun eigen 'jachtveld' op plekken (wissels) waar reeën de weg oversteken. Vooraf is hier een plaatsing plan opgesteld.  De eerste paal met wildreflector werd nabij De Neeth door burgemeester Stapelkamp en de secretaris van de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP) Mevrouw Klijn Hesselink in de grond gezet. SAAP verstrekte WBE voor dit project 3500 euro subsidie.

 

 

De wildbeheereenheid (wbe)  Aalten heeft in 2012 250 wildreflectoren mogen ontvangen van de gemeente om het aantal verkeersslachtoffers onder de reeën te verminderen. Tevens is toen afgesproken dat de wbe het onderhoud voor hun rekening zouden nemen.

Nu is dit een enorm succes, op de wegvakken met de spiegels is het aantal valwild  (in het donker)  gereduceerd tot bijna nul.

Maar er sneuvelen nog altijd zo’n  35 reeën per jaar in het verkeer in de gemeente Aalten op andere plekken. Dit is ongeveer 10 % van de populatie. Te veel vinden wij en de provincie. Het is dan ook een plicht om dit maatschappelijke probleem uniform aan te pakken.

 

Dat was dat reden dat de voorzitter van de reeëncommissie en tevens faunacoördinator van Aalten Dhr. Bauhuis in 2017 een nieuw project heeft opgestart.

En hebben we een financiële steun aangevraagd en mogen ontvangen van het SAAP om daar ook deze blauwe reflectoren te plaatsen. Geweldig natuurlijk, het voorkomt zeer veel dieren en mensenleed en het komt de verkeersveiligheid ten goede.

 

40 leden en vrijwilligers hebben geholpen met het plaatsen deze dag. Vooraf werden ze ontvangen bij de Neeth met een kop koffie en na de uitleg en presentatie  en een woord van de Burgemeester werden de reflectoren verdeeld.

Hierna ging ieder zijn weg om de reflectoren te plaatsen.

 

 

 

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.