Regeling voor meer landschapselementen in Brabant – Groene Ruimte


De provincie Brabant heeft samen met de gemeenten en waterschappen een regeling opgezet om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. De regeling houdt in dat grondeigenaren een vergoeding kunnen krijgen voor het aanleggen en beheer van landschapselementen en wandelpaden. 


Deze nieuwe regeling is de opvolger van de ‘Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader’. Met die regeling werden al veel bloemrijke akkerranden, houtwallen en bomenlanen aangelegd.


Het bericht Regeling voor meer landschapselementen in Brabant – Groene Ruimte verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 14-07-2020

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.